საკონტაქტო ინფორმაცია

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 190
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 188
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 191

ელ.ფოსტა: tbabunashvili@cu.edu.ge