საკონტაქტო ინფორმაცია

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (480)

მობ: 599 34 99 52 
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge

არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ: (+995 32) 237 77 77  

მობ: 555 11 44 77
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ: (+995 32) 237 77 77  (102)

მობ: 577 50 37 71

ელ.ფოსტა: tbabunashvili@cu.edu.ge