მიმოხილვა

სპეციალობის დასახელებაა – სამართალმცოდნეობა

 

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს  4 წელს. სწავლების მაქსიმალური ვადაა 6 წელი.

 

სწავლების მეოთხე წელს გაძლევს საშუალებას აირჩიო საგნები შენთვის სასურველი მიმართულებიდან: კერძო/ბიზნეს  სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი და საერთაშორისო სამართალი.

 

ერთადერთი იურდიული ფაკულტეტია სადაც საერთაშორისო სამართლის საგნები  იკითხება ინგლისურ ენაზე.

 

სწავლების ენა : ქართული ინგლისურ ენოვანი კომპონენტით.

 

კავკასიის სამართლის სკოლაში სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა  ფუნქციონირებს თბილისსა და ბათუმში. 

 

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგების მიხედვით, რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) სარგებლობს ფინანსური შეღავათით.  (შესაბამისად სწავლების საფასურის 100%, 50% და 30 % დაფინანსებით). იმ შემთხვევაში თუ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ სამეცნიერო კონფერენციაში.   

 

სწავლების საფასური თბილისში: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 5900 ლარი.

სწავლების საფასური ბათუმში: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 2250 ლარი.

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ  პროგრამა.