ღონისძიებები

 

                                                                        

 

შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (HERD)

სამუშაო შეხვედრა კვლევისა და განვითარების სტრატეგიის მომზადებისთვის (HERD)

სასწავლო ვიზიტი ნიცას კოტდაზურის უნივერსიტეტში (HERD)

შეხვედრა ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან (HERD)

დრეზდენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (HERD)

ევროკავშირის მიერ ERASMUS+ KA2-ის ფარგლებში დაფინანსებული HERD-ის პროექტის ტრენინგების სერია

საინფორმაციო შეხვედრა HERD-ის პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის

ონლაინ სასწავლო ვიზიტი დრეზდენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (HERD)

საინფორმაციო შეხვედრა პროექტ HERD-ის ფარგლებში
HERD-ის პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლების ვიზიტი დრეზდენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში 
პროექტ HERD-ის შემაჯამებელი კონფერენცია ბათუმში