საკონტაქტო ინფორმაცია

ხათუნა კაკაბაძე


საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (278)

მობ.: 599 34 99 52 

ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge