საკონტაქტო ინფორმაცია

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)

მობ.: 599 34 99 52 
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge

არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  

მობ.: 555 11 44 77
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (102)

მობ.: 577 50 37 71

ელ.ფოსტა: tbabunashvili@cu.edu.ge