კავკასიის უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,სტუდფესტ 2024’’-ის ფესტივალზე

24 აპრილი 2024

კავკასიის უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „სტუდფესტი 2024“- ის ფარგლებში გამართულ ქართული ცეკვების კონკურსში მიიღო მონაწილეობა.

 

ჩემპიონატი ორგანიზებულია სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის მიერ

 

„სტუდფესტი 2024“ ტარდება საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით.