საკონტაქტო ინფორმაცია

მერი ხვიჩია

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

თამუნა არდაშელია

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: tardashelia@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

თეკლა ზღუდაძე

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: tzghudadze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

გოგი ნაგერვაძე

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: gnagervadze@cu.edu.ge

ოთახი: D1