სამაგისტრო

სწავლის საფასური 2018-2019 აკადემიური წლისათვის.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით.

 

CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება

შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი

 
პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი * CU გრანტის მოპოვებისას (სახ. გრანტის გარეშე)* CU  და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას*
MBA 7350 ლარი 3675 ლარი 2550 ლარი
MSc 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
სამაგისტრო პროგრამა აგრობიზნესის მენეჯმენტში 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
სამართალი (ქ. თბილისი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
სამართალი (ქ. ბათუმი)** 4950 ლარი 3200 ლარი 950 ლარი
ევროპის კერძო სამართალი (ინგლისური) 5500 ლარი 2750 ლარი 1625 ლარი
ევროპის კერძო სამართალი (გერმანული) 5500 ლარი 2750 ლარი 1625 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
სტრატეგიული კომუნიკაცია (პიარი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საჯარო მმართველობა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
კლინიკური ფსიქოლოგია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ტურიზმი (ქ. თბილისი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ტურიზმი (ქ. ბათუმი)** 4950 ლარი 3200 ლარი 950 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ეკონომიკა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები EIGER (TEMPUS) 2250 ლარი არ ვრცელდება 0 ლარი
კინოხელოვნების სამაგისტრო პროგრამა  4950 ლარი არ ვრცელდება 2700 ლარი

*ცხრილში მოცემულია სამაგისტრო პროგრამების წლიური გადასახადი

*კინოხელოვნების სამაგისტრო პროგრამაზე CU გრანტი არ ვრცელდება

** ბათუმის სამაგისტრო პროგრამებზე 2018-2019 წლის მიღების ყველა სტუდენტი ისარგებლებს CU გრანტით მთლიან პროგრამაზე 3,500 ლარით.