სწავლის საფასური

 

კავკასიის უნვიერსიტეტი 2022-2023 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს

 

 

TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.

 

CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:

 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
ბიზნესის ადმინისტრირება ინგლისურენოვანი 8900 ლარი 6650 ლარი 3650 ლარი 7325 ლარი 4325 ლარი 7775 ლარი
სამართალი 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
PR (პიარი)  6900 ლარი 4650 ლარი 2150 ლარი 5325 ლარი 2825 ლარი 5775 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება 4900 ლარი 2650 ლარი 1150 ლარი 3325 ლარი 1825 ლარი 3775 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება ინგლისურენოვანი 5900 ლარი 3650 ლარი 2150 ლარი 4325 ლარი 2825 ლარი 4775 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
არქიტექტურა 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
გრაფიკული დიზაინი 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი  4975 ლარი
საჯარო მმართველობა      6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები ინგლისურენოვანი 6900 ლარი 4650 ლარი 2450 ლარი 5325 ლარი 3125 ლარი 5775 ლარი
ფსიქოლოგია 4100 ლარი 1850 ლარი 650 ლარი 2525 ლარი 1325 ლარი 2975 ლარი
ფსიქოლოგია ინგლისურენოვანი 4900 ლარი 2650 ლარი 1450 ლარი 3325 ლარი 2125 ლარი 3775 ლარი
სოციოლოგია  4100 ლარი 1850 ლარი 650ლარი 2525 ლარი 1325 ლარი 2975 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 3500 ლარი 1250 ლარი 250 ლარი 1925 ლარი 925 ლარი 2375 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 3500 ლარი 1250 ლარი 250 ლარი 1925 ლარი 925 ლარი 2375 ლარი
ისტორია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ქართული ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ტურიზმი 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა ინგლისურენოვანი  7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ჰოსპიტალების მართვა 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
ეკონომიკა 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
ეკონომიკა ინგლისურენოვანი  4900 ლარი 2650 ლარი 1650 ლარი 3325 ლარი 2325 ლარი 3775 ლარი
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი

 

* ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.

 

რენის ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირებაში

21500 ლარი

NJCU კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა

15500 ლარი

FDU-ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა მასპინძლობის მენეჯმენტში

15500 ლარი

 

* ერთობლივ პროგრამებზე ვრცელდება სახელმწიფო გრანტი 100%, 70% 50%.