სწავლის საფასური

 

კავკასიის უნივერსიტეტი 2023-2024 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს

 

TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.

 

CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:

 

  • 18 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე) 
  • 13 200 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 300 ლარით
  • 12 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით
  • 10 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 500 ლარით
  • 9 200 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 300 ლარით
  • 5 200 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 300 ლარით
  • 4 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 200 ლარით
  • 2 960 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 740 ლარით

 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 8590 ლარი 6340 ლარი 3040 ლარი 7015 ლარი 3715 ლარი 7465 ლარი
ბიზნესის ადმინისტრირება ინგლისურენოვანი 8990 ლარი 6740 ლარი 3440 ლარი 7415 ლარი 4115 ლარი 7865 ლარი
სამართალი 6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
PR (პიარი)  7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება 6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება ინგლისურენოვანი 6990 ლარი 4740 ლარი 2440 ლარი 5415 ლარი 3115 ლარი 5865 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
არქიტექტურა 6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი

არქიტექტურა ინგლისურენოვანი

7990 ლარი 5740 ლარი 3240 ლარი 6415 ლარი 3915 ლარი 6865 ლარი
გრაფიკული დიზაინი 6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
საჯარო მმართველობა      6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები ინგლისურენოვანი 6990 ლარი 4740 ლარი 2440 ლარი 5415 ლარი 3115 ლარი 5865 ლარი
ფსიქოლოგია 4590 ლარი 2340ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ფსიქოლოგია ინგლისურენოვანი 4990 ლარი 2740 ლარი 1440 ლარი 3415 ლარი 2115 ლარი 3865 ლარი
სოციოლოგია  4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 4190 ლარი 1940 ლარი 740 ლარი 2615 ლარი 1415 ლარი 3065 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 4190 ლარი 1940 ლარი 740 ლარი 2615 ლარი 1415 ლარი 3065 ლარი
ისტორია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ქართული ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ტურიზმი 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა 7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა ინგლისურენოვანი  7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ჰოსპიტალების მართვა 6590 ლარი 4340 ლარი 2040 ლარი 5015 ლარი 2715 ლარი 5465 ლარი
ეკონომიკა 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ეკონომიკა ინგლისურენოვანი  4990 ლარი 2740 ლარი 1440 ლარი 3415 ლარი 2115 ლარი 3865 ლარი
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი

 

* ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამა რენის ბიზნეს სკოლასთან ერთად - საფრანგეთი

21500 ლარი

კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი პროგრამა ნიუჯერსი სითი უნივერსიტეტთან  ერთად აშშ

21500 ლარი

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან ერთად აშშ

21500ლარი

მასპინძლობის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან ერთად აშშ

15500 ლარი

 

* ერთობლივ პროგრამებზე ვრცელდება სახელმწიფო გრანტი 100%, 70% 50%. 

 

** ერთობლივ პროგრამაზე შესაძლოა ფასი შეიცვალოს სავალუტო კურსის ცვლილების შემთხვევაში.

   გთხოვთ, არჩევანის გაკეთების დროს ფასი შეამოწმეთ აბიტურიენტის ცნობარში  NAEC.GE-ზე.