ღონისძიებები

   

 

 

                                                                          

     

     

ჟან მონეს მოდულის მეორე წლის ანგარიში

სწავლება სამაგისტრო სამართლის პროგრამაზე - 2024 წლის გაზაფხული

გაზაფხულის სემესტრი 2024 - ლექციები სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე

ჟან მონეს საინფორმაციო დღე

 საქართველო კანდიდატობამდე და კანდიდატობის შემდეგ

ჟან მონეს კონფერენციაში მონაწილეობა - ბსუ, ბათუმი

ლექციები ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში 2023, შემოდგომის სემესტრი

ჟან მონეს მოდულის "EU-LP-GE" 2022-2023 სასწავლო წლის შესრულების ანგარიში

ლექციები ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში 2023, გაზაფხულის სემესტრი

ახალი ჟან მონეს მოდულის პრეზენტაციაა და ჟან მონეს პროექტის დახურვა
ერასმუს+ დღე კავკასიის უნივერსიტეტში
ახალი სილაბუსების პრეზენტაცია ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში

სილაბუსების შინაარსი ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში „სამართლის პროგრამების ევროპეიზაცია საქართველოში

როგორ ვასწავლოთ ევროკავშირი?

ტრენინგი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში