კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

ექსპორტის მენეჯერთა გადამზადება

2 მარტს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კავკასიის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით, ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი Certified Export Manager (CEM) დაიწყო. ...
მეტი:

გაეროს ასამბლეაში მონაწილეების დაჯილდოება

6 მარტს, 11 საათზე, გაეროს ასამბლეაში ("ახალგაზრდული ასამბლეა გაეროში") მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები, რომელიც გაცემულია "Friendship Ambassadros Foundation Inc"-ის მიერ. 
მეტი:

აბიტურიენტების შეხვედრა CSM-ის დეკანთან

აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს გეძლევათ შესაძლებლობა, 9 მარტს, ინდივიდუალურად შეხვდეთ მედიის სკოლის დეკანს - ნინო ჟიჟილაშვილს.
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
akademiis logo


      nispacee baner