კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

NAPA-ს წარმომადგენლები კავკასიის უნივერსიტეტში

20 ივლისს,  კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გაიმართა სემინარი, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო მართვის ნაციონალური აკადემიის წარმომადგენლებისთვის,

მეტი:

სტუდენტების რეგისტრაციის ვიდეო სახელმძღვანელო


კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მიერ შეიქმნა, სტუდენტების რეგისტრაციის ვიდეო სახელმძღვანელო. 

მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
ISCCU copy copy
Pagedfgdfhdfjhdf1
 gpka