კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

სამართლის სკოლის სტუდენტის წარმატება

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტმანტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს პროგრამას „საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში"....
მეტი:

პილოტური პროექტი: ”საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება”

7 ივლისს, 11:00 საათზე, სასტუმრო "თბილისი მერიოტში", წვეულებათა დარბაზში გაიმართება დასკვნითი კონფერენცია  "საქართველოში საუნივერსიტეტო მეცნიერების, სწავლების და ბიზნესის სისტემური განვითარების შესაძლებლობები"....

ჩინური ენის კურსები

„Sias International University"  ჯონჯოუში (ჩინეთი), გთავაზობთ ჩინური ენის კურსს.

პროგრამა მოიცავს: ჩინური ენის კლასებს, ჩინურ კულტურას, ჩინეთის ისტორიას, ჩინურ ფილოსოფიას, ჩინურ მხატვრობას, ჩინურ დამწერლობას, ჩინურ სამხედრო ხელოვნებას....
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
ISCCU copy copy
GEM Logo black.scg 
 3