მიმდინარე კონკურსები

  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2018 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის-გთხოვთ იხილოთ ბმული
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა სტუდენტებისთვის - გთხოვთ იხილოთ ბმული   
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის - გთხოვთ იხილოთ ბმული
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრზე “Erasmus+”-ის მობილობა გამოცხადდება 2017 წლის თებერვალში.