კონკურსები

  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2018 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა სტუდენტებისთვის იხილეთ ბმულზე 
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის იხილეთ ბმულზე