ღონისძიებები

 

 

სტატია „ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ (TEESS) შესახებ

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თბილისის 104-ე საჯარო სკოლაში

„ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - სახელმძღვანელოს დანერგვა TEESS ბენეფიციარ სკოლებში

ონლაინ ვებინარი სომხეთში ერაზმუს+ 2021-20217 წლების პროგრამასთან დაკავშირებით

„ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ გამოცდილება საერთაშორისო სემინარზე

“ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

„ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - თბილისის იტალიურ სკოლაში
„ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - შეხვედრა სტუდენტებთან

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის N2 ქართულ-რუსულ საჯარო სკოლაში

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) თბილისის დევნილთა სკოლაში

Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) მარნეულის აზებაიჯანულ საჯარო სკოლაში

 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში - დამხმარე სახელმძღვანელო ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთათვის
 ჟან მონე 2019 პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პრეზენტაცია
 Jean Monnet Project 2019 ევროპული სწავლების სამკუთხედი - Triangle Effect of European Studies at schools” (TEESS) განხორციელების დაწყების შესახებ
„ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა
კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) ახალციხის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

„ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე

 

ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში - დამხმარე სახელმძღვანელო ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთათვის

 ჟან მონე 2019 პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პრეზენტაცია
 „ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS)  - ექსპერტთა შეხვედრა
„ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში“ - სახელმძღვანელოს ონლაინ პრეზენტაცია

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიალი

ევროპის დღე კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტების ფარგლებში 

„მრგვალი მაგიდა“  ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის

ონლაინ სემინარი რეგიონის მასწავლებლებისთვის ევროინტეგრაციის საკითხებზე

 ევროპული სწავლების სამკუთხედი (TEESS) - შეხვედრები პროექტის შეფასების ეტაპზე

„ევროპული სწავლების სამკუთხედი“ (TEESS) - პროექტის შედეგები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში

ჟან მონეს დისკუსია „როგორ ვასწავლოთ და ვიკვლიოთ ევროკავშირი?"

mastsavlebeli.ge - Erasmus+ ჟან მონეს პროექტი „ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ შესახებ

შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში

„ევროპული სწავლების სამკუთხედის“ TEESS - ფოტოკოლაჟი