კონკურსები

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამები 2024 შემოდგომის სემესტრისთვის - იხილეთ ბმული.
 • ERASMUS+ MOBILITY FOR ADMINISTRATIVE STAFF, 2024 SPRING SEMESTER - იხილეთ ბმული
 • Erasmus+ მობილობები აკადემიური პერსონალისთვის, 2024 გაზაფხულის სემესტრი - იხილეთ ბმული
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამები, 2024 გაზაფხულის სემესტრი - იხილეთ ბმული
 • Erasmus+ ის გაცვლით პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, 2023 წლის გაზაფხული - იხილეთ ბმული

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამები, 2023 შემოდგომის სემესტრი იხილეთ ბმული

 • კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს 2023 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის Erasmus + ის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადების მიღებას-იხილეთ ბმული

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამები ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, 2022 გაზაფხული-იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის იშტეს ბიზნესის სკოლაში, პორტუგალია-იხილეთ ბმული
 • ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამები აკადემიური პერსონალისთვის, 2022 გაზაფხულის სემესტრი-იხილეთ ბმული

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამები, 2022 შემოდგომა-იხილეთ ბმული

 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი-იხილეთ ბმული

  Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა ბაბეშ-ბოლაის უნივერსიტეტში, რუმინეთში, გაზაფხული 2022 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, საფრანგეთში, გაზაფხული 2022 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის გდანსკის უნივერსიტეტში, პოლონეთი, შემოდგომა 2021 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, საფრანგეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი  იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები, 2022 გაზაფხულის სემესტრი ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა Middle East Technical University, შემოდგომა 2021 - იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ დაფინანსებადი გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის - “PEERS International Credit Mobility” იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ დაფინანსებადი გაცვლითი პროგრამა “PEERS International Credit Mobility” იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები, 2021 შემოდგომის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა სტუდენტებისათვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, 2021 გაზაფხული იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, გაზაფხული 2021 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, გაზაფხული 2021 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები, 2021 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტში, პოლონეთი (Adam Mickiewicz University) 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი (Universidad de Valladolid, Spain), გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის - გაზაფხული 2019 ბმულზე
 • Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის- შემოდგომა 2018, გაზაფხული 2019 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2018 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა სტუდენტებისთვის იხილეთ ბმულზე 
 • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის იხილეთ ბმულზე